ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

หลักสูตร ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

ณ วันที่ 7-8,14 พฤษภาคม 2565

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2565

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
S__16212081
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม วันที่ 8 พฤษภาคม 2565

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1