ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

หลักสูตร ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

ณ วันที่ 2-3, 9 กรกฎาคม 2565

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม วันที่ 3 กรกฎาคม  2565

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม วันที่ 9 กรกฎาคม  2565

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1