top of page

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

หลักสูตร ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ชำนาญการ

ณ วันที่ 6-7,13 สิงหาคม 2565

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม วันที่ 6 สิงหาคม 2565

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม วันที่ 7 สิงหาคม 2565

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม วันที่ 13 สิงหาคม 2565

bottom of page